WEBinside_cirkel_logo-03

De opgaver som passer med WEBinside's arbejdsform og kompetencer er dem hvor der ønskes et nært samarbejde omkring struktur, funktionalitet og visuel design.

Arbejdsprocessen designes således at man selv er i stand til at drifte sit site efter vores opgave er gennemført.

WEBinside_cirkel_logo-03

The projects which fit the workflow, interest and competencies of WEBinside, are those clients who wish for a close collaboration and co-creative proces on structure, functionality and visual design.

The working process is designed to support the client to be able to run the sites basic administrative procedures after our assignment is completed.

IU_undervisning_webINSIDE

Mindre virksomhedder og enkeltmands virksomhedder, som måske allerede har et website, men som har brug for en opgradering og fornyelse af både indhold, funktionalitet og det visuelle udtryk.

Det kan handle om 5-7 sider som enten er ret statiske og/eller kunden selv har kompetence til at arbejde med skiftende indhold i backend.

Kunden leverer i hovedsag billedmateriale, tekster og andet indhold som skal ind på siden.

Omfang: 15-25 timer (ca. kr. 15.000 - 25.000 ex. moms)

IU_undervisning_webINSIDE

Small companies and self-employed businesses, which maybe already have a website running, but need an upgrading and renewal of both content, functionality and visual design.

It could be a matter of 5-7 pages which either are primarily static and/or the client inhibit the competencies to work with changing content in backend.

The client delivers the main content of photos, graphics, text and other content to complete the website.

Project: 15-25 hours (approx € 2.000 - 3.300 ex. VAT)

BL_ressourcer_webINSIDE

Projekter der består af både statisk og dynamisk indhold, og hvor indhold og præsentation skal struktureres, både for brugeren og for dem der administrerer websitet.

Typisk lidt større informationsmængde end et enkeltmandsfirma. Inkluderer mere omfattende overvejelser af visuelt design, billedmateriale og billedredigering, samt design af af grafisk elementer.

Omfanget af opgaven kan være 30-80 timer (ca. kr. 25.000 - kr. 60.000 ex. moms)

BL_ressourcer_webINSIDE

Projects which include both static and dynamic content, with the need for content and presentation to be well organised, both for the user and  administrator of the site. This includes increased number of pages, considerations on visual design, imagery and editing, as well as design of graphic elements.

Typically a site with a larger amount of content than small and single person businesses.

Scope of the task would be 30-80 hours (approx. € 3.300 - 9.300 ex. VAT).

kontemplation_forside_webINSIDE

Mere omfattende projekter – lidt tungere på indhold og dynamik, og måske behov for special tilpassede funktionalitet og grafisk design opgaver.

Typisk projekter der rækker ud over 80 timer, og som foregår i tæt samarbejde og fortløbende udviklingsprocess med kunden.

Omfanget af opgaven kan være 80-140 timer (ca. kr. 70.000 - kr. 120.000 ex. moms)

kontemplation_forside_webINSIDE

More comprehensive projects which are heavy on content and dynamic features, and often with special needs for customized functionalities and graphic design.

Typically projects extending 80 hours, and which are created in a close collaboration, continuous development and co-creation with the client.

Extent of the task could be 80-140 hours (approx. € 9.300 - 16.000 ex. VAT).